Türkçe English
 

Ders Başlıkları

Bu ders öğrencilerin lobicilik hakkında temel bilgiler edinmeleri için veriliyor. Dünyadaki ilişkilerin birbiriyle daha da bağlantılı olmaya başladığı şu günlerde, yerel ve uluslararası politikalarla ilgilenenlerin, lobilerin dünya çapında oynadığı rolü anlaması ve iş dünyası, hükümet, kamuoyu, seçim, siyaset ve medya üzerindeki güçlü etkisini görmesi son derece önemlidir. Öğrenciler bu derste lobiciliğin temelini, karmaşık yönlerini, faaliyetlerini, hedeflerini, metodlarını, daha iyi anlayacaklardır. 15 bölümlü bu kursa ek kaynak olarak Türk lobilerinin karşılaştığı meseleler ve Türkiye karşıtı lobilerin yarattığı problemler www.lobicilik.com sitesinde belirtilmektedir. Lobicilik terimlerini içeren bir sözlük de bulunmaktadır. Projelerin bitiminden sonra halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, medya, reklam, pazarlama ve iletişim uzmanları konuşmacı olarak panele davet edilecektir.

1. Ders:  Lobici kimdir, neden lobici olunur.

2. Ders:  Dünyada Türkiye'nin imajı.

3. Ders:  Yurtdışındaki Türklerin geçmişi ve zayıf Türk lobiciliğinin nedenleri.

4. Ders:  Etnik menfaatler ve ülkelerin çıkarları; Türk Karşıtı lobiler, Türklerin yanlış tanıtılması, ve tarihi gerçeklerin saptırılması.

5. Ders:  Zayıf bir lobicilik örneği olarak ABD'de ki Türk lobiciliğinin ikilemi.

6. Ders:  AB, Almanya, Fransa... Türk lobilerinin karşılaştığı zorluklar.

7. Ders:  Türk lobilerinin karşılaştığı güncel sorunlar.

8. Ders:  Güçlü Yahudi-İsrail ve diğer başarılı lobilerden neler öğrenebiliriz.

9. Ders:   Türk lobilerinin eğitimi ve yeni yaklaşımlar.

10. Ders: Medya ile ilişkiler ve iletişim.

11. Ders: Bireylere inisiyatif.

12. Ders: Türk toplumları için kampanyalar, NGO, ve inisiyatifler.

13. Ders: Para sağlamak, halkla ilişkiler, ve yurtiçinde neler yapılabilir.

14. Ders: Türk lobiciliği değişime uğruyor: Eski ve yeni liderliği güçlendirme ihtiyacı.

15. Ders: Uzun vadeli stratejiler ve 11 Eylülden sonra değişen lobicilik.
 

 

Copyright © 2005-2006 Lobicilik.com
All Rights Reserved. Her Hakkı Saklıdır.